Jelgavas ielas
Lasītava

Lapskalna ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Lapskalna ceļš: XIX gs. — mūsdienas

Pēc 1940. gada: iela nozuda

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com