Jelgavas ielas
Lasītava
Ģintermuiža

Laipu iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1993. gada

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com