Jelgavas ielas
Lasītava

Kristapa Helmaņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Kultūras iela: 1930. gads — 1985. gada 15. novembris (55 gadi un 11 mēneši)

Kristapa Helmaņa iela: 1985. gada 15. novembris — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Kristaps Helmanis

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com