Jelgavas ielas
Lasītava

Kolonādu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Kolonādu iela (Kolonaden, Kolonadenstraße, Kolonnenstraße, Kolonnu iela): XVII gs. — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Pils iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com