Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Klusā iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1959. gada septembris

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com