Jelgavas ielas
Lasītava
Ozolpils

Klijēnu ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1949. gada 22. novembris

Kādreiz arī Klijēnu dambis

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com