Jelgavas ielas
Lasītava
Viskaļi

Ķeguma iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1961. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com