Jelgavas ielas
Lasītava

Kārļa Praula iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Mērnieku iela: pēc 1967. gada — aptuveni 1994. gads (27 gadi)

Kārļa Praula iela: aptuveni 1994. gads — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Kārlis Prauls

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com