Jelgavas ielas
Lasītava

Kārklu iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1939. gada

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com