Jelgavas ielas
Lasītava

Kalnciema ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1929. gads

Ozolmuižas ceļš: 1929. gads — 1937. gads (8 gadi)

Kalnciema ceļš: 1937. gads — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com