Jelgavas ielas
Lasītava

Jura Mātera iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Kannulējēju iela (Kangīzeru iela, Kannengiesserstraße, Литейная улица): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Jura Mātera iela: 1924. gada augusts — pēc 1950. gada 11. jūlija (25 gadi)

Aptuveni 1944. gads: pievienojās Kanāla iela

A. Upīša iela: pēc 1950. gada 11. jūlija — 1990. gada 26. aprīlis (39 gadi)

Jura Mātera iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Andrejs Upīts

Māteru Juris

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com