Jelgavas ielas
Lasītava

Jēkaba iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Jēkaba iela (Jacobstraße): XIX gs. — pēc 1950. gada 11. jūlija (vairāk par 100 gadiem)

J. Sudrabkalna iela: pēc 1950. gada 11. jūlija — 1990. gada 26. aprīlis (39 gadi)

Jēkaba iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Jānis Sudrabkalns

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com