Jelgavas ielas
Lasītava
Langervalde

Jaunais ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1929. gads

Jaunais ceļš: 1929. gads — mūsdienas

Pēc 1967. gada: atdalījās Paula Lejiņa iela

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com