Jelgavas ielas
Lasītava

Jaunā iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Jaunā iela (Neustraße, Новая улица): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Apvienota ar Aleksandra iela, izveidojot Viestura iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com