Jelgavas ielas
Lasītava
Prospektu gals

Jāņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Jochannisstraße, Ивановская улица

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com