Jelgavas ielas
Lasītava

Jāņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Jochannisstraße, Ивановская улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com