Jelgavas ielas
Lasītava

Jāņa Čakstes bulvāris

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Upes iela (Bachstraße, Набережная улица): XVII gs. — 1929. gads (vairāk par 200 gadiem)

Jāņa Čakstes bulvāris: 1929. gads — 1948. gada 26. oktobris (19 gadi un 10 mēneši)

I. Sudmaļa bulvāris: 1948. gada 26. oktobris — 1989. gada 13. septembris (40 gadi un 11 mēneši)

Jāņa Čakstes bulvāris: 1989. gada 13. septembris — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Imants Sudmalis

Jānis Čakste

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com