Jelgavas ielas
Lasītava

J. Poruka iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Baznīcas iela (Kirchenstraße, Церковная улица): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

J. Poruka iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Aptuveni 1944. gads: iela nozuda

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Jānis Poruks

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com