Jelgavas ielas
Lasītava

Izstādes iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1930. gads

Veselības iela: aptuveni 1930. gads — 1937. gads (7 gadi)

Izstādes iela: 1937. gads — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com