Jelgavas ielas
Lasītava

Institūta iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1929. gads

Institūta ceļš: 1929. gads — pēc 1939. gada (10 gadi)

Institūta iela: pēc 1939. gada — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com