Jelgavas ielas
Lasītava

II Valles iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

II Valles iela (II Wallstraße): XIX gs. — 1924. gada augusts

Apvienota ar III Valles iela, izveidojot Vaļņu iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com