Jelgavas ielas
Lasītava

Hercoga Jēkaba laukums

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Tirgus laukums: XVII gs. — starp 1935. gadu un 1937. gadu (vairāk par 200 gadiem)

Hercoga Jēkaba laukums: starp 1935. gadu un 1937. gadu — aptuveni 1944. gads (9 gadi)

Centrālais laukums: aptuveni 1944. gads — 2001. gads (57 gadi)

Hercoga Jēkaba laukums: 2001. gads — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Jēkabs Ketlers

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com