Jelgavas ielas
Lasītava

Garozas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1929. gads

Garozes ceļš: 1929. gads — 1940. gada 20. aprīlis (11 gadi un 4 mēneši)

E. Virzas iela: 1940. gada 20. aprīlis — 1940. gada 27. augusts (4 mēneši)

Garozes ceļš: 1940. gada 27. augusts — 1941. gada 16. oktobris (1 gads un 2 mēneši)

E. Virzas iela: 1941. gada 16. oktobris — 1944. gads (2 gadi un 2 mēneši)

Garozes ceļš: 1944. gads — 1964. gada 8. janvāris (20 gadi un 1 mēnesis)

L. Berdičevska iela: 1964. gada 8. janvāris — 1990. gada 26. aprīlis (26 gadi un 3 mēneši)

Garozas iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Edvarts Virza

Leonīds Berdičevskis

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com