Jelgavas ielas
Lasītava
Vecais gals

Ganību iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Weideweg, Пастбищная улица

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com