Jelgavas ielas
Lasītava

Ganību iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Weideweg, Пастбищная улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com