Jelgavas ielas
Lasītava

Filozofu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Filozofu iela (Philosophenweg, Филосовская дорога): XIX gs. — pēc 1950. gada 11. jūlija (vairāk par 100 gadiem)

L. Paegles iela: pēc 1950. gada 11. jūlija — 1990. gada 26. aprīlis (39 gadi)

Filozofu iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Leons Paegle

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com