Jelgavas ielas
Lasītava

Fermas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Fermas iela: 1930. gads — mūsdienas

1944. gads: iela nozuda

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com