Jelgavas ielas
Lasītava

Ezera iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Ezera iela (Seestraße, Sio Gatan): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Apvienota ar Akcīzes iela, Lilienfelda iela, izveidojot Uzvaras iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com