Jelgavas ielas
Lasītava
Langervalde

Emiļa Melngaiļa iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1956. gada 17. janvāris

Emiļa Melngaiļa iela: 1956. gada 17. janvāris — mūsdienas

Pirms 1989. gada: pievienojās Mētru iela

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Emilis Melngailis

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com