Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Emīla Dārziņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1956. gada 17. janvāris

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Emīls Dārziņš

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com