Jelgavas ielas
Lasītava
Vidus

Egas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Egastraße

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com