Jelgavas ielas
Lasītava

Dzirnavu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Sudmalu iela (Mühlenstraße, Mühlhausstraße): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Dzirnavu iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Krišjāņa Barona iela: aptuveni 1944. gads

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com