Jelgavas ielas
Lasītava

Dzirnavu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Kapu iela (Kirchhofstraße): XVII gs. — pēc 1950. gada 11. jūlija (vairāk par 300 gadiem)

Dzirnavu iela: pēc 1950. gada 11. jūlija — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com