Jelgavas ielas
Lasītava

Dzelzceļnieku iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1956. gada 17. janvāris

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com