Jelgavas ielas
Lasītava

Domes iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Rātūža iela (Rathausstraße): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Domes iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Aptuveni 1944. gads: iela nozuda

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com