Jelgavas ielas
Lasītava

Dīķa iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1959. gads

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com