Jelgavas ielas
Lasītava

Dārza iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Gartenstraße, Садовая улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com