Jelgavas ielas
Lasītava
Romas krogs

Dainas iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com