Jelgavas ielas
Lasītava

Ceriņu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1959. gada septembris

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com