Jelgavas ielas
Lasītava
Būriņu dārzi

Būriņu ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1949. gada 22. novembris

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com