Jelgavas ielas
Lasītava
Cukurfabrika

Brīvības bulvāris

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1937. gada

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com