Jelgavas ielas
Lasītava
Ģintermuiža

Bebru ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com