Jelgavas ielas
Lasītava

Bauskas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Bauskescher Weg

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com