Jelgavas ielas
Lasītava
Sieramuiža

Bauskas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Bauskescher Weg

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com