Jelgavas ielas
Lasītava

Baložu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1949. gada 22. novembris

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com