Jelgavas ielas
Lasītava
Rafs

Avotu iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1930. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com