Jelgavas ielas
Lasītava

Aveņu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Himbeerstraße

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com