Jelgavas ielas
Lasītava
Viskaļi

Aveņu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Himbeerstraße

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com