Jelgavas ielas
Lasītava

Augusta iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Augustestraße

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com