Jelgavas ielas
Lasītava
Vidus

Augusta iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Augustestraße

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com