Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Augstkalnes iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1956. gada 17. janvāris

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com