Jelgavas ielas
Lasītava

Ata Kronvalda iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Atis Kronvalds

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com