Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Aspazijas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1958. gads

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Aspazija

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com