Jelgavas ielas
Lasītava

Aroniju iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1953. gada 9. jūnijs

I. Mičurina iela: 1953. gada 9. jūnijs — 1991. gada 11. oktobris (38 gadi un 4 mēneši)

Aroniju iela: 1991. gada 11. oktobris — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Ivans Mičurins

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com