Jelgavas ielas
Lasītava

Andreja Pumpura iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Andrejs Pumpurs

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com